Videos:

Pammal Sri Dharmasastha & Sri Guruvayurappan temple -
A Complete glance:

About Pammal Sastha Kodi Archanai :

Jaya Tv Arul Neram 18/11/14 :

Jaya Tv Arul Neram 20/11/14 :


Jaya Tv Arul Neram 24/11/14 :


Jaya Tv Arul Neram 19/11/14 :


Jaya Tv Arul Neram 21/11/14 :